Historia

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal Chojnice została utworzona w 1973 roku. W początkowych latach działalności główny profil produkcji Mostostalu Chojnice stanowiły konstrukcje stalowe hal, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

W roku 2004 Mostostal Chojnice został wykupiony od holdingu Mostostal Zabrze przez prywatną firmę KEM z Dąbrowy Górniczej. W 2010 roku większościowym udziałowcem Mostostalu została firma cypryjska firma Nemotrex Ltd. W czerwcu 2011 roku nastąpiło przeniesienie firmy z Chojnic do Rudy Śląskiej. W sierpniu 2011 roku Sąd Gospodarczy w Gliwicach ogłosił upadłość likwidacyjną firmy oraz powołał syndyka, który wydzierżawił zorganizowaną część przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice na rzecz Stoczni Gdańsk S.A. W okresie dzierżawy przez Stocznię Gdańsk, chojnicki zakład funkcjonował w obrocie gospodarczym jako oddział Stoczni Gdańsk. Następnie w roku 2013 w toku prowadzonego przez Syndyka postępowania w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice, Zamet Industry S.A. – jako jeden z wielu oferentów – złożył ofertę nabycia chojnickiego zakładu, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamet Industry S.A. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice w styczniu 2014 roku. Od tego czasu, Mostostal Chojnice został włączony w struktury Grupy Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść