Badania

Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość wytwarzanych konstrukcji zapewniamy:

  • Badania nieniszczące NDT przez własne laboratorium uznane przez DNV w zakresie badań materiałów i spoin: wizualnych VT, ultradźwiękowych UT, magnetycznych MT, penetracyjnych PT, radiograficznych RT,
  • Badania powłok antykorozyjnych zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944, NORSOK M-501.

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść