Jak aplikować?

Prześlij swoje CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.” na adres:

kadry@mostostalchojnice.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem : +48  52 39 66 123 lub + 48 695 653 760

Nie znalazłeś oferty pracy dla siebie? 
Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów. W spółce Mostostal Chojnice często pojawiają się nowe możliwości zatrudnienia.

 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Chojnice sp. z o.o. w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej 4, 89‑600 Chojnice, KRS 0000943926, REGON 368517896, NIP 5552117010.
  2. Spółka jest częścią Grupy Zamet, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy Zamet na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść